Info

Записки от лекциите по CSCB008 Компютърни архитектури, водени от доц. д-р Ясен Горбунов.

Лекция 2 - Изчислителна техника. Сигнали. Бройни системи.

Преминаване в десетична бройна система:

- позиция, разряден коефициент (bin - {0; 1}, dec - {0; 1; …; 9}, и т.н.), основа (2, 8, 10 и т.н.).

зацялатачастзадробначаст

Binary Coded Decimal (BCD)

Непакетиран BCD: цял байт за всяка една цифра (често включващ и знак) Пакетиран BCD: един байт съдържа две цифри, заради факта, че 4 бита са достатъчни да представят цифрите от 0 до 9.

Десетте състояния представящи BCD цифра се наричат тетради.

В сравнение с бинарна позиционна система, BCD е по-точна в представянето и закръглянето на десетични стойности, както и конвертирането в човешки-разбираема стойност. Поради това изискват и по-сложни схеми за изчисляване на прости аритметични операции.

NBCD / 8421

Decimal digit8421
00000
10001
20010
30011
40100
50101
60110
70111
81000
91001

Aiken Code / 2421

Decimal digit2421
00000
10001
20010
30011
40100
51011
61100
71101
81110
91111

Примери

2067
0010000001100111
2067
0010000011001101

Excess-3 / Код на Стибиц

Двочините цифри нямат тегло, а позиция. Към числото в код 8-4-2-1 се прибавя ().

Decimal digit8-4-2-1Код XS-3
000000011
100010100
200100101
300110110
401000111
501011000
601101001
701111010
810001011
910011100

Лекция 3 - Системи за двоично кодиране. Математика с двойни числа

Алгоритъм “Double dabble” (shift-and-add 3)

  1. Заделят се бита; двоичният оригинал се намира отдясно.
  2. Проверява се дали някоя BCD цифра е >4; ако е, то се прибавя $3_{(10)} = 0011_{(2)}
  3. Извършва се преместване наляво
  4. След общо премествания алгоритъмът приключва

Пример: Битовете нужни за числото са:

къмединиците

Събиране на числа в BCD код

Събиране на + +

Важно!

Ако сумата е (+ преонс), трябва да се добави .

Добавяме 6:

Добавяме 9: