принцип за непрекъснатост

Всяко непразно ограничено отгоре множество от реални числа има точна горна граница.